Adres:

78 – 100 Kołobrzeg

ul. Obrońców Westerplatte 19/22Kontakt:

kom. 604-819-719

 
 

 

 

 

 

Szkolenia:

 
 

- Superwizje indywidualne;

- Superwizje grupowe.