Adres:

78 – 100 Kołobrzeg

ul. Obrońców Westerplatte 19/22Kontakt:

kom. 604-819-719

 
 

 

 

 

 

Oferta:

 
  Proponuję psychoterapię:

- indywidualną osób dorosłych;

- indywidualną osób w podeszłym wieku.

Udzielam pomocy w następujących sytuacjach:

· Zaburzenia zdrowia psychicznego:

- objawy nerwicowe: stany lękowe, bezsenność, natręctwa, kompulsje, poczucie izolacji, napięcia i bezradności;

- depresja;

- zaburzenia łaknienia: anoreksja, bulimia, otyłość;

- zaburzenia osobowości;

- uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard,
uzależnienia lekowe, internet itp.).

· Zaburzenia psychosomatyczne (alergie, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie)

· Trudności w kontaktach z innymi:

- brak więzi, poczucie izolacji i osamotnienia;

- brak długotrwałych związków;

- konfliktowe, nie satysfakcjonujące związki emocjonalne.

· Kryzysy życiowe:

- trudności związane z podjęciem roli człowieka dorosłego;

- kryzys wieku średniego;

- rozstanie, rozwód, utrata bliskiej osoby;

- dramatyczne zdarzenia losowe: nieuleczalna choroba, przeżycie sytuacji traumatycznej, strata pracy.

· Urazowe doświadczenia okresu dziecięcego:

- długotrwałe opuszczenie;

- sytuacje adopcji;

- nadużycia seksualne;

- przemoc psychiczna i fizyczna;

- rodzina dysfunkcyjna.