Adres:

78 – 100 Kołobrzeg

ul. Obrońców Westerplatte 19/22Kontakt:

kom. 604-819-719

 
 

 

 

 

 

Metoda leczenia:

 
  Psychoterapia psychoanalityczna jest podejściem integrującym różne szkoły psychoanalizy, m. in. psychologię ego, teorię relacji
z obiektem oraz praktyczną aplikacją tych teorii do leczenia
zaburzeń psychogennych – psychotycznych, osobowościowych i neurotycznych.

Ważna jest tu wnikliwa koncentracja zarówno na psychopatologii Pacjenta, jak i na procesie leczenia. Psychoterapia stawia sobie za cel
uzyskanie głębokich i trwałych zmian strukturalnych osobowości.

Dzięki psychoterapii możliwe jest podjęcie na nowo
zahamowanego procesu dojrzewania i integracji osobowości.
Istotne jest precyzyjne ujmowanie nieświadomych aspektów
funkcjonowania pacjenta w formie interpretacji (jako głównego
narzędzia terapii), mechanizmów obronnych, lęków, snów.

Psychoterapia jest wskazana dla pacjentów, których objawy
wydają się być funkcją ich trudności osobowościowych
lub nieświadomych konfliktów. Dzięki psychoterapii możliwe
jest rozumienie siebie i tego, co leży u źródła objawów.
Nabyta w trakcie terapii funkcja rozumienia siebie umożliwia
doświadczenie szeroko rozumianego wsparcia, osiąganie
satysfakcjonujących relacji z innymi oraz rozwój osobisty i zawodowy.