Adres:

78 – 100 Kołobrzeg

ul. Obrońców Westerplatte 19/22Kontakt:

kom. 604-819-719

 
 

 

 

 

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii:

 
  - Profilaktyka;

- Psychoterapia;

- Konsultacje;

- Psychoterapia psychoanalityczna szkoleniowa;

- Superwizja szkoleniowa;

- Szkolenia w zakresie podstaw psychoterapii psychoanalitycznej;

- Warsztaty terapeutyczne.


Ośrodek prowadzi mgr Irena Rafalska – socjolog, terapeuta i
superwizor szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Instytytu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
Posiada przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w terapii uzależnien.
Jako terapeuta pracuje od 1996 r.


Szkolenia:

- Studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

- Studium Terapii Uzależnień (ETOH Warszawa);

- Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej (I, II stopień);

- Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w KSPP;

- systematyczna superwizja;

- psychoanalityczna psychoterapia treningowa.


Praktyka kliniczna:

- w ośrodku stacjonarnym prowadzącym psychoterapię w nurcie psychoanalitycznym;

- w poradni uzależnień;

- praktyka prywatna.


Zgłoszenia przyjmowane są codziennie, pod numerem komórkowym.